1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R9 - Ngày phát hành 21/12/2020
  6. Thay đổi cách thức sắp xếp người thực hiện trên báo cáo Phân bổ nguồn lực

Thay đổi cách thức sắp xếp người thực hiện trên báo cáo Phân bổ nguồn lực

Giúp quản lý nhận biết được nhanh chóng nhân viên nào đang có nhiều công việc, ít công việc để giao việc việc hợp lý .

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R9: Trên báo cáo Phân bổ nguồn lực, thứ tự lượng công việc của nhân viên được sắp xếp ngẫu nhiên.

Từ phiên bản R9 trở đi: Trên báo cáo Phân bổ nguồn lực, thứ tự liệt kê các nhân viên được sắp xếp theo tổng số lượng công việc thực hiện giảm dần.

Tính năng đáp ứng trên Báo cáo Phân bổ nguồn lực của phân hệ Báo cáobáo cáo trong Dự án.

Cập nhật 22/12/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.