Các cách giao việc trực tiếp trên AMIS Công việc

Người dùng có thể thêm công việc trên hầu hết các giao diện của ứng dụng như: Màn hình Tổng quan, Phòng ban, Dự án/Nhóm, Báo cáo, Việc của tôi,…

Lưu ý:

  • Các công việc phải được quản lý trong dự án.
  • Người được giao việc phải là người thuộc dự án chứa công việc đó.

Hướng dẫn chi tiết

  • Giao việc ngay trên màn hình Tổng quan

Mặc định ban đầu, công việc được thêm vào Dự án Công việc cá nhân, người dùng có thể thay đổi trong chi tiết công việc. Ở các lần giao việc sau, công việc sẽ tự động được thêm vào Dự án sử dụng gần đây nhất.

  • Giao việc trên giao diện Dự án/Nhóm

Giao việc trong Dự án/Nhóm tại Bảng:

Chương trình mặc định chia 3 nhóm công việc: Cần thực hiện, Đang thực hiện, Đã hoàn thành.

Người dùng có thể thêm/chỉnh sửa tên nhóm công việc để phù hợp với việc phân loại các nhóm công việc phù hợp với mục đích quản lý.

Giao việc trên Dự án/Nhóm dạng Danh sách:

Giao việc trên giao diện Dự án/Nhóm dạng Lịch:

Chi tiết hướng dẫn Giao việc trực tiếp:

Cập nhật 29/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.