Sao chép/nhân bản công việc

Cho phép sao chép/nhân bản công việc từ các công việc đã tạo trước đó một cách nhanh chóng mà không mất công thiết lập Lặp lại.

Công việc có thể sao chép/nhân bản ra tại các dự án, phòng ban khác.

Hướng dẫn thực hiện

Công việc đơn lẻ

Trên giao diện chi tiết công việc, người dùng nhấn vào biểu tượng , chọn Nhân bản.

Người dùng có thể đặt lại tên công việc được sao chép ngay trên giao diện này. Đồng thời chọn các thông tin cần nhân bản.

Chương trình sẽ tự động tạo ra một công việc mới gồm đầy đủ các thông tin đã được lựa chọn sao chép.

Lưu ý:

1. Khi thực hiện nhân bản công việc tại các cột nhóm có Thiết lập tự động:

1.1 Thiết lập tự động Giao cho người thực hiện:

  • Nếu không lựa chọn tiêu chí nhân bản “Người thực hiện” thì thông tin ” Người thực hiện” của công việc nhân bản sẽ lấy theo thông tin Thiết lập tự động.
  • Nếu lựa chọn tiêu chí nhân bản “Người thực hiện” thì thông tin “Người thực hiện” của công việc nhân bản sẽ lấy theo thông tin của công việc gốc (công việc được chọn để nhân bản).

1.2 Thiết lập tự động Gắn thẻ công việc:

  • Nếu không lựa chọn tiêu chí nhân bản “Gắn thẻ” thì thông tin ” Thẻ” của công việc nhân bản sẽ lấy theo thông tin Thiết lập tự động.
  • Nếu lựa chọn tiêu chí nhân bản “Gắn thẻ” thì thông tin “Thẻ” của công việc nhân bản thiết lập theo công việc gốc, đồng thời có thêm các thẻ không trùng trong Thiết lập tự động.

1.3 Các thiết lập tự động khác “Chuyển trạng thái công việc”, “Gửi yêu cầu phê duyệt”, “Cập nhật tiến độ”. Khi công việc nhân bản được thêm vào cột có các thiết lập tự động này thì công việc mới được nhân bản cũng được thực hiện các thiết lập tương ứng.

2. Khi công việc được nhân bản tại dự án/nhóm có Thiết lập tự động thì công việc mới được nhân bản tại dự án/nhóm tuân theo Thiết lập tự động của dự án/nhóm.

Công việc có nhiều cấp cha – con

Để thao tác nhân bản các công việc có nhiều cấp cha – con được thực hiện nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu của người dùng, chương trình cho phép:

  • Chọn công việc cha để nhân bản tạo thành công việc con của công việc cha đã chọn:

  • Cho phép lựa chọn cấp công việc con, công việc con cụ thể muốn nhân bản.

Trường hợp công việc cần nhân bản có chứa quá nhiều các cấp công việc con không cần thiết, người dùng có thể tích chọn chỉ nhân bản một số công việc con cụ thể.

Lưu ý: Để chọn công việc con cấp thấp hơn, người dùng bắt buộc phải chọn nhân bản cả công việc cha. Chương trình không cho phép chọn bỏ cấp.

  • Cho phép chọn nhân bản các giá trị đã được ghi nhận trên trường tùy chỉnh công việc gốc.

Để các công việc sau khi nhân bản vẫn giữ nguyên các trường tùy chỉnh giống như công việc gốc, người dùng không phải mất công khai báo lại, người dùng tích chọn thành phần nhân bản “Giá trị trường tùy chỉnh”.

Lưu ý:

  • Chương trình chỉ cho phép nhân bản các trường tùy chỉnh mà người dùng có quyền xem (nhìn thấy).
  • Sau khi nhân bản, quyền xem và ghi nhận trường tùy chỉnh đó phụ thuộc theo thiết lập của dự án hiện tại đó đối với trường tùy chỉnh.
Cập nhật 22/08/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.