Lưu trữ công việc

Để giao diện dự án gọn gàng hơn giúp tra cứu thuận tiện, chương trình cho phép lưu trữ công việc để ẩn các công việc đã hoàn thành hoặc đang tạm dừng hoạt động.

Hướng dẫn chi tiết

1. Lưu trữ một công việc

Trên giao diện chi tiết công việc, anh/chị chọn Lưu trữ công việc.

Sau khi thao tác công việc sẽ chuyển về trạng thái lưu trữ anh/chị có thể sử dụng bộ lọc để ẩn/hiện các công việc này tùy theo mong muốn.

2. Lưu trữ nhiều công việc cùng lúc

Để tiết kiệm thời gian, anh/chị có thể lưu trữ hàng loạt công việc cùng lúc.

Trên phân hệ Dự án dạng Danh sách, anh/chị chọn nhiều công việc, sau đó tùy chọn Lưu trữ các công việc.

3. Thiết lập tự động lưu trữ khi công việc được chuyển vào cột Kanban

Người dùng có thể tạo một cột Lưu trữ, sau đó thiết lập tự động lưu trữ các công việc được chuyển vào cột này, để không cần phải thao tác lưu trữ thủ công.

Cập nhật 28/04/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.