1. Trang chủ
  2. Giao việc trực tiếp cho nhân viên trên Mobile

Giao việc trực tiếp cho nhân viên trên Mobile

Áp dụng cho các quản lý chuyên trách, có thể dành thời gian truy cập phần mềm để trực tiếp giao việc và theo dõi công việc của nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Tạo phòng ban

Trên giao diện menu Tổng quan, nhấn vào biểu tượng  và chọn thêm mới Phòng ban.

Nhập Tên Phòng ban và nhấn Lưu.

Nhấn vào biểu tượng  sau đó chọn Thêm thành viên để thêm thành viên vào Phòng ban.

Tích chọn những thành viên muốn thêm vào Phòng ban, sau đó nhấn Tiếp tục.

Phân quyền vai trò thành viên trong Phòng ban, sau đó nhấn Xác nhận.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Bước 2: Tạo Dự án/Nhóm

Dự án/nhóm là nơi quản lý công việc của các thành viên trong dự án/nhóm của bạn.

Trên menu Tổng quan nhấn vào biểu tượng và chọn thêm mới Dự án/Nhóm.

Hoặc chọn menu Dự án/Nhóm, sau đó nhấn vào biểu tượng để thêm mới Dự án/Nhóm.

Khai báo Tên Dự án/Nhóm và chọn Phòng ban.

Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Để thiết lập thông tin dự án/nhóm, bạn vào menu Dự án/Nhóm, sau đó chọn dự án muốn thiết lập.

Trên giao diện dự án, nhấn vào biểu tượng để thiết lập Thông tin dự án/nhóm.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Bước 3: Tạo Công việc và giao cho người thực hiện

Sau khi tạo xong Dự án/Nhóm, chương trình mặc định 3 cột trạng thái là “Cần thực hiện”, “Đang thực hiện”, “Đã hoàn thành” (bạn có thể chỉnh sửa lại nếu cần).

Để thêm mới công việc vào dự án/Nhóm, bạn thực hiện theo 3 cách sau:

  • Cách 1: Thêm công việc trên menu Tổng quan
  • Cách 2: Thêm công việc trên menu Việc của tôi
  • Cách 3: Thêm công việc trên menu Dự án/Nhóm

Cách 1: Thêm công việc trên menu Tổng quan

Trên menu “Tổng quan”, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn thêm mới Công việc.

Khai báo thông tin công việc, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Cách 2: Thêm công việc trên menu Việc của tôi

Trên menu “Việc của tôi”, nhấn vào biểu tượng để thêm mới Công việc.

Các bước thêm mới “Công việc” tương tự như cách 1 ở trên.

Cách 3: Thêm công việc trên menu Dự án/Nhóm

Trên menu “Dự án”, chọn Dự án/Nhóm muốn thêm công việc, sau đó nhấn vào biểu tượng  để thêm mới Công việc.

Các bước thêm mới “Công việc” tương tự như cách 1 ở trên.

Lưu ý: Để cập nhật thêm các thông tin khác vào công việc bạn thực hiện như sau:

  • Chọn công việc muốn bổ sung thêm thông tin.
  • Tại đây, bạn có thể thêm các thông tin như Checklist công việc, Gắn thẻ, Thêm công việc con, Bình luận, Cập nhật tiến độ công việc,…

Cập nhật 23/02/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng