1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Website
 5. R6 - Ngày phát hành 21/11/2020
 6. Bổ sung thiết lập tự động “Thêm checklist” và “Thời hạn hoàn thành”

Bổ sung thiết lập tự động “Thêm checklist” và “Thời hạn hoàn thành”

Cho phép công việc có thể tự động thêm checklist hoặc thay đổi hạn hoàn thành khi chuyển sang các giai đoạn/cột nhóm khác.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R6: Tính năng thiết lập tự động chưa cho phép tự động đặt hạn hoàn thành/thêm checklist. Người dùng có nhu cầu cần thao tác thủ công thêm vào chi tiết công việc.

Từ phiên bản R6 trở đi:

Bổ sung các loại thiết lập tự động: Thêm checklistThời hạn hoàn thành.

Thêm Checklist: bổ sung thiết lập tự động tạo checklist.

Các công việc được thêm tại cột hoặc chuyển vào cột có thiết lập tự động này sẽ được tự động thêm các checklist đã thiết lập trước.

Các thông tin cần thiết lập: Tên checklist, thứ tự các checklist.

Lưu ý:

 • Chương trình cho phép thay đổi thứ tự các checklist đã lập.
 • Tính năng được áp dụng cho tất cả công việc cha và công việc con được thêm mới/chuyển vào cột. Nếu công việc con đã hoàn thành thì không tự động sinh checklist.

>>> Xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập tự động tạo checklist tại đây.

Thay đổi hạn hoàn thành: Cho phép thiết lập hạn hoàn thành bằng các tiêu chí sau:

 • “Ngày cố định”: Lựa chọn hạn hoàn thành là ngày trong lịch, chi tiết đến giờ phút.
 • “Sau ngày chuyển cột”: Người dùng được phép điền số hoặc lựa chọn dấu mũi tên để đưa ra số ngày như mong muốn. Khi đó, công việc được thêm trong cột/chuyển sang cột sẽ có hạn hoàn thành là: Ngày công việc phát sinh trong cột + Số ngày đã chọn.
 • “Sau hạn hoàn thành”: Người dùng được phép điền số hoặc lựa chọn dấu mũi tên để đưa ra số ngày như mong muốn. Khi đó, công việc thêm trong cột/chuyển sang cột sẽ có hạn hoàn thành là: Hạn hoàn thành hiện tại + Số ngày đã chọn. Nếu công việc không có hạn hoàn thành thì sau khi chuyển cột, công việc vẫn có hạn hoàn thành là trống.
 • “Sau ngày tạo công việc”: Người dùng được phép điền số hoặc lựa chọn dấu mũi tên để đưa ra số ngày như mong muốn. Khi đó, công việc công việc thêm trong cột/chuyển sang cột sẽ có hạn hoàn thành là: Ngày trong ngày tạo công việc + Số ngày đã chọn.
 • “Sau ngày bắt đầu”: Người dùng được phép điền số hoặc lựa chọn dấu mũi tên để đưa ra số ngày như mong muốn. Khi đó, công việc công việc thêm trong cột/chuyển sang cột sẽ có hạn hoàn thành là: Ngày trong ngày bắt đầu + Số ngày đã chọn.
  Nếu công việc không có ngày bắt đầu thì khi công việc phát sinh trên cột sẽ có hạn hoàn thành trống.

Lưu ý:

 • Số được lựa chọn trong cài đặt hạn hoàn thành phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.
 • Tính năng thiết lập tự động thay đổi hạn hoàn thành chỉ áp dụng trên công việc cha và các cấp công việc con chưa hoàn thành, đối với các công việc con đã hoàn thành thì giữ nguyên ngày hoàn thành gốc của nó.
 • Công việc sau khi chuyển sang cột có thiết lập này, người dùng có thể đổi lại hạn hoàn thành như mong muốn, không bắt buộc.

>>> Xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập tự động thay đổi hạn hoàn thành tại đây.

Cập nhật 30/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.