1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R6 - Ngày phát hành 21/11/2020
  6. Hiển thị lịch sử chỉnh sửa của bình luận trong công việc

Hiển thị lịch sử chỉnh sửa của bình luận trong công việc

Giúp người dùng xem lại được lịch sử chỉnh sửa của các bình luận trong công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R6

Chương trình cho phép những người giao việc, người thực hiện và những người liên quan có thể thảo luận trao đổi về công việc.

Người bình luận các nội dung vào công việc có quyền sửa, xóa nội dung mà mình đã bình luận và không hiển thị lịch sử hoặc thông tin cho biết bình luận nào đã được sửa, xóa.

Từ phiên bản R6 trở đi

Tại các bình luận, với các bình luận đã thực hiện chỉnh sửa, chương trình hiển thị thêm thông báo “Đã chỉnh sửa” ở vị trí bên phải ngày và giờ đăng bình luận.

Người dùng có thể click vào “Đã chỉnh sửa” để xem thông tin lịch sử chỉnh sửa bình luận.

Cập nhật 30/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.