1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Website
 5. R6 - Ngày phát hành 21/11/2020
 6. Bổ sung dấu hiệu nhận biết các thông báo liên quan tới công việc quan trọng, khẩn cấp

Bổ sung dấu hiệu nhận biết các thông báo liên quan tới công việc quan trọng, khẩn cấp

Giúp người dùng nắm được công việc nào quan trọng, khẩn cấp để ưu tiên xử lý trước.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R6

Chương trình cho phép người dùng đánh dấu các trạng thái của công việc.

Tuy nhiên, khi gửi các thông báo liên quan tới các công việc đã được đánh dấu quan trọng, khẩn cấp không có dấu hiệu cho biết công việc đó là công việc quan trọng hay khẩn cấp.

Từ phiên bản R6 trở đi

Các thông báo liên quan tới các công việc có trạng thái quan trọng, khẩn cấp sẽ có thêm các dấu hiệu quan trọng, khẩn cấp.

Lưu ý: Các thông báo có áp dụng thêm dấu hiệu nhận biết công việc quan trọng/khẩn cấp:

    • Khi có người giao cho bạn một công việc.
    • Khi có người chọn bạn là người giao việc của một công việc.
    • Khi có người chọn bạn là người liên quan của một công việc.
    • Khi có người gửi cho bạn yêu cầu phê duyệt của một công việc.
    • Khi có người gửi cho bạn yêu cầu phê duyệt của một công việc.
    • Khi có người phê duyệt/từ chối yêu cầu phê duyệt của bạn.
    • Khi có nhắc việc công việc bạn thực hiện (đối với các công việc có thiết lập nhắc việc.
    • Khi có người phê duyệt/từ chối yêu cầu phê duyệt trong công việc do bạn thực hiện.
    • Khi có người phê duyệt/từ chối yêu cầu phê duyệt trong công việc mà bạn liên quan.
    • Khi có người phê duyệt/từ chối yêu cầu phê duyệt trogn công việc do bạn giao/tạo.
Cập nhật 04/12/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.