1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R6 - Ngày phát hành 21/11/2020
  6. Bổ sung hiển thị toàn bộ khoảng thời gian thực hiện của công việc trên giao diện lịch

Bổ sung hiển thị toàn bộ khoảng thời gian thực hiện của công việc trên giao diện lịch

Giúp người dùng dễ dàng xem xét số lượng công việc mỗi ngày ngay trên giao diện lịch.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R6: Các công việc trên giao diện lịch chỉ thể hiện hạn hoàn thành.

Từ phiên bản R6 trở đi: Cho phép người dùng thiết lập kiểu hiển thị thời hạn thực hiện công việc trên giao diện lịch.

>>> Xem hướng dẫn chi tiết Bật hiển thị toàn bộ khoảng thời gian thực hiện của công việc trên giao diện lịch tại đây.

Chương trình cho phép hiển thị công việc trên giao diện lịch dưới 2 dạng:

Theo hạn hoàn thành: Công việc chỉ xuất hiện tại thời gian ngày kết thúc trên lịch, nếu công việc không có hạn hoàn thành thì không hiển thị trên lịch.

Từ ngày bắt đầu đến hạn hoàn thành: Công việc được kéo dài từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc trên lịch.

Lưu ý:

  • Nếu công việc chỉ có hạn hoàn thành thì xem ngày tạo công việc là ngày bắt đầu, công việc được kéo dài từ ngày tạo đến hạn hoàn thành.
  • Nếu công việc không có ngày bắt đầu và ngày kết thúc thì xem như công việc đó có ngày bắt đầu là ngày tạo và được thể hiện trong lịch tại ngày tạo của nó.
Cập nhật 25/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.