1. Trang chủ
  2. Mẹo sử dụng hay
  3. Chủ động rời khỏi phòng ban/dự án

Chủ động rời khỏi phòng ban/dự án

Trong trường hợp không còn làm việc trong dự án nhưng vẫn còn trong danh sách thành viên hay vô tình bị thêm nhầm vào một dự án mình không làm việc… anh/chị có thể chủ động rời khỏi phòng ban dự án mà không cần phải mất thời gian báo với quản lý xóa mình ra khỏi danh sách thành viên. 

  • Hướng dẫn thực hiện.

Khi không còn làm việc tại Phòng ban/dự án, để tránh nhận được những thông không liên quan hay bị giao việc nhầm,… anh chị có thể chủ động rời khỏi Phòng ban/dự án.

Trên giao diện Phòng ban/dự án, người dùng nhấn icon, chọn Rời khỏi Phòng ban/Dự án.

  • Rời khỏi Phòng ban

  • Rời khỏi Dự án

Sau khi lựa chọn rời khỏi Phòng ban/dự án, sẽ có 3 trường hợp:

  • Trường hợp 1: Người dùng không còn bất cứ công việc bào dưới vai trò Người thực hiện/Người liên quan/Người phê duyệt, sẽ được chuyển ra khỏi Phòng ban/dự án tức thời.
  • Trường hợp 2: Người dùng vẫn còn công việc có vai trò là Người thực hiện/Người Liên quan/Người phê duyệt trong một số công việc, có thể bàn giao các công việc sang cho người khác tiếp tục phụ trách.
  • Trường hợp 3: Người dùng có vai trò Toàn quyền duy nhất của dự án, cần vào thiết lập thành viên để chuyển vai trò Toàn quyền dự án sang cho người khác mới có thể rời khỏi Phòng ban/dự án.

Sau khi rời khỏi Phòng ban/dự án người dùng không còn là thành thành viên dự án, không nhận được các thông báo từ dự án.

Mời anh chị theo dõi các Tips sử dụng AMIS Công việc siêu hay trong các bài viết tiếp theo!

Hướng dẫn chi tiết anh chị vui lòng truy cập tại đây.

Cập nhật 06/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.