Chủ động rời khỏi Phòng ban/dự án

Khi không còn làm việc tại Phòng ban/dự án đó nữa, để giúp người dùng tránh nhận được những thông không liên quan gây nhầm lẫn,… chương trình cho phép người dùng chủ động rời khỏi Phòng ban/dự án.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R34: Chỉ Toàn quyền dự án hoặc người có vai trò thêm thành viên trong dự án mới có thể chuyển thành viên ra khỏi dự án.

Từ phiên bản R34 trở đi: Tất cả thành viên trong Phòng ban/dự án có thể chủ động rời khỏi dự án khi không còn làm việc.

Trên giao diện Phòng ban/dự án, người dùng nhấn icon, chọn Rời khỏi Phòng ban/Dự án.

  • Rời khỏi Phòng ban

  • Rời khỏi Dự án

Sau khi lựa chọn rời khỏi Phòng ban/dự án, sẽ có 3 trường hợp:

  • Trường hợp 1: Người dùng không còn bất cứ công việc bào dưới vai trò Người thực hiện/Người liên quan/Người phê duyệt, sẽ được chuyển ra khỏi Phòng ban/dự án tức thời.
  • Trường hợp 2: Người dùng vẫn còn công việc có vai trò là Người thực hiện/Người Liên quan/Người phê duyệt trong một số công việc, có thể bàn giao các công việc sang cho người khác tiếp tục phụ trách.
  • Trường hợp 3: Là người dùng có vai trò Toàn quyền duy nhất của dự án, cần vào thiết lập thành viên để chuyển vai trò Toàn quyền dự án sang cho người khác mới có thể rời khỏi Phòng ban/dự án.

Sau khi rời khỏi Phòng ban/dự án người dùng không còn là thành thành viên dự án, không nhận được các thông báo từ dự án.

Lưu ý:

  • Các hành động rời khỏi dự án sẽ được ghi trong mục Hoạt động dự án
  • Người dùng vẫn nhân được thông báo của các công việc còn liên quan, có thể truy cập các công việc này từ các thông báo cũ, phân hệ việc của tôi,…
Cập nhật 05/04/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.