1. Trang chủ
 2. Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển cơ quan BHXH quản lý do di dời trụ sở kinh doanh

Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển cơ quan BHXH quản lý do di dời trụ sở kinh doanh

Trường hợp đơn vị di dời trụ sở kinh doanh sang địa điểm, khu vực mới không thuộc quản lý của cơ quan BHXH cũ thì cần phải làm hồ sơ xin chuyển cơ quan BHXH quản lý do di dời trụ sở kinh doanh.

Hướng dẫn thực hiện:

QUY TRÌNH CHUNG

Tại cơ quan BHXH cũ Tại cơ quan BHXH mới
1. Báo giảm toàn bộ lao động 1. Lập hồ sơ xin cấp mã đơn vị mới
2. Thanh toán số còn nợ BHXH (nếu có) 2. Báo tăng toàn bộ lao động

I. Đối với các đơn vị ở Thành phố Hà Nội

A. Tại cơ quan BHXH cũ

Bước 1: Lập hồ sơ điện tử 600a – Báo giảm lao động (chọn phương án khai báo là Giảm do chuyển đơn vị – GD). Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đơn vị (thủ tục 604). Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Chuẩn bị bộ hồ sơ giấy bao gồm:

 1. Biểu mẫu 01: Danh sách giao nhận sổ BHXH;
 2. Sổ BHXH gốc (cần xác nhận trước với cán bộ BHXH có cần nộp lại sổ BHXH gốc không, vì một số cơ quan BHXH mới yêu cầu nộp sổ gốc để đối chiếu);
 3. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).
B. Tại cơ quan BHXH mới

Cách 1: Nộp hoàn toàn bằng hồ sơ điện tử

Bước 1: Đăng ký cấp mã đơn vị mới (DKTGLD). Xem hướng dẫn tại đây.

Sau khi cơ quan BHXH mới cấp mã đơn vị, Anh/Chị thực hiện:

 • Cập nhật mã đơn vị được cấp để hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử;
 • Hoặc Đăng ký lại nếu hồ sơ xin cấp mã bị từ chối.

Bước 2: Lập hồ sơ thủ tục 600 – Báo tăng lao động (chọn phương án khai báo TD-Tăng do chuyển đơn vị). Xem hướng dẫn tại đây.

Cách 2: Nộp hoàn toàn bằng hồ sơ giấy

Nộp hồ sơ giấy (xin cấp mã đơn vị và báo tăng lao động) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

 1. Biểu mẫu TK1-TS: Tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (01 bản/01 lao động, có thể lập trên hồ sơ điện tử 600 rồi tải về biểu mẫu giấy);
 2. Biễu mẫu TK3-TS: Đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT;
 3. Biểu mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (có thể lập trên hồ sơ điện tử 600 rồi tải về biểu mẫu giấy);
 4. Bảng kê thông tin D01-TS (có thể lập trên hồ sơ điện tử 600 rồi tải về biểu mẫu giấy);
 5. Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh.

II. Đối với các đơn vị không ở Thành phố Hà Nội

A. Tại cơ quan BHXH cũ

Bước 1: Lập hồ sơ điện tử 600a – Báo giảm lao động (chọn phương án khai báo là Giảm do chuyển đơn vị – GD). Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đơn vị (thủ tục 604). Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Chuẩn bị bộ hồ sơ giấy bao gồm:

 1. Biểu mẫu 01: Danh sách giao nhận sổ BHXH;
 2. Sổ BHXH gốc (cần xác nhận trước với cán bộ BHXH có cần nộp lại sổ BHXH gốc không, vì một số cơ quan BHXH mới yêu cầu nộp sổ gốc để đối chiếu);
 3. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).
 4. Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 604.
B. Tại cơ quan BHXH mới

Cách 1: Vừa nộp hồ sơ điện từ, vừa nộp hồ sơ giấy

(Xin cấp mã đơn vị bằng hồ sơ giấy, báo tăng lao động bằng hồ sơ điện tử)

Bước 1: Xin cấp mã đơn vị 

Chuẩn bị hồ sơ giấy gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

 1. Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 604;
 2. Biễu mẫu TK3-TS: Thay đổi thông tin đơn vị tham gia;
 3. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực);
 4. Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 600;
 5. Biểu mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (có thể lập trên hồ sơ điện tử 600 rồi tải về biểu mẫu giấy);
 6. Biểu mẫu TK1-TS: Tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (01 bản/01 lao động, có thể lập trên hồ sơ điện tử 600 rồi tải về biểu mẫu giấy);
 7. Biểu mẫu D01-TS <có thể lập trên hồ sơ điện tử 600 rồi tải về biểu mẫu giấy>.

Bước 2: Đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử trên AMIS BHXH

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Báo tăng lao động

Lập hồ sơ thủ tục 600 (chọn phương án khai báo TD-Tăng do chuyển đơn vị). Xem hướng dẫn tại đây.

Cách 2: Nộp hoàn toàn bằng hồ sơ giấy

Chuẩn bị hồ sơ giấy gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

 1. Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 604;
 2. Biễu mẫu TK3-TS: Thay đổi thông tin đơn vị tham gia;
 3. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực);
 4. Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 600;
 5. Biểu mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (có thể lập trên hồ sơ điện tử 600 rồi tải về biểu mẫu giấy);
 6. Biểu mẫu TK1-TS: Tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (01 bản/01 lao động, có thể lập trên hồ sơ điện tử 600 rồi tải về biểu mẫu giấy);
 7. Biểu mẫu D01-TS <có thể lập trên hồ sơ điện tử 600 rồi tải về biểu mẫu giấy>.

Để xem và tải các biểu mẫu, Anh/Chị vui lòng truy cập vào đường dẫn sau: https://drive.google.com/drive/folders/1AWdEfGSvlNSshvpAeX_Bxt_YxEDXqMzR?usp=sharing.

Cập nhật 24/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang