1. Trang chủ
  2. Đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử

Đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử

Để thực hiện khai báo các thủ tục BHXH và ký nộp trực tuyến hồ sơ cho cơ quan BHXH, đơn vị phải thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Đối với đơn vị chưa có mã đơn vị

Lưu ý:

  • Chỉ cho phép thực hiện đối với các đơn vị thuộc quản lý của Cơ quan BHXH Thành phố Hà Nội.
  • Các đơn vị thuộc khu vực khác, vui lòng thực hiện nộp hồ sơ đăng ký mã đơn vị lần đầu theo thủ tục đăng ký mã đơn vị BHXH đã quy định. Xem hướng dẫn đăng ký cấp mã đơn vị lần đầu bằng hồ sơ giấy tại đây.

1. Tại phân hệ Thiết lập, chọn tab Thông tin sử dụng dịch vụ.

2. Nhấn Đăng ký ngay.

3. Kiểm tra và nhập thông tin còn thiếu -> nhấn Đăng ký sử dụng để ký nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH.

4. Sau khi ký nộp hồ sơ thành công, cơ quan BHXH sẽ gửi email chứa mã đơn vị, Anh/Chị thực hiện kích hoạt theo hướng dẫn trong email sau đó cập nhật mã đơn vị được cấp lên phần mềm để hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử.

Lưu ý: Mã kích hoạt chỉ có giá trị trong vòng 24h kể từ khi nhận email.

II. Đối với đơn vị đã có mã đơn vị

1. Tại phân hệ Thiết lập, chọn tab Thông tin sử dụng dịch vụ.

2. Nhấn Đăng ký.

3. Màn hình Thông tin sử dụng dịch vụ hiển thị, anh/chị thực hiện khai báo các trường thông tin còn thiếu => Nhấn Đăng ký sử dụng để ký nộp hồ sơ đăng ký sang cơ quan BHXH.

3. Sau khi ký nộp, hệ thống của cơ quan BHXH sẽ gửi email Xác nhận đăng ký giao dịch BHXH điện tử có chứa mã kích hoạt. Anh/Chị thực hiện kích hoạt hướng dẫn theo email để hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử

Lưu ý: Mã kích hoạt chỉ có giá trị trong vòng 24h kể từ khi nhận được email

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.