1. Trang chủ
 2. Đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử

Đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử

Để thực hiện khai báo các thủ tục BHXH và ký nộp trực tuyến hồ sơ cho cơ quan BHXH, đơn vị phải thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử.

Hướng dẫn thực hiện

I. Doanh nghiệp chưa có mã đơn vị
Trường hợp 1: Đơn vị thuộc quản lý của Cơ quan BHXH Thành phố Hà Nội

Bước 1: Tại phân hệ Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ nhấn Đăng ký ngay

Bước 2: Kiểm tra và nhập thông tin còn thiếu -> nhấn Đăng ký để ký nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH.

Bước 3: Sau khi ký nộp hồ sơ thành công, cơ quan BHXH sẽ gửi email chứa mã đơn vị, Anh/Chị thực hiện kích hoạt theo hướng dẫn trong email sau đó cập nhật mã đơn vị được cấp lên phần mềm để hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử (Mã kích hoạt chỉ có giá trị trong vòng 24h kể từ khi nhận email).

Lưu ý: Anh chị vui lòng theo dõi trạng thái hồ sơ xin cấp mã đơn vị trên email để biết được hồ sơ đã được duyệt hay chưa và có cách xử lý phù hợp:

1. Trường hợp trạng thái là “Chờ kết quả cấp mã“: trường hợp này cơ quan BHXH đã tiếp nhận hồ sơ, Anh/Chị vui lòng theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ và email thông báo từ cơ quan BHXH qua email (sau 3-5 ngày kể từ ngày đăng ký):

   • Trường hợp đã được cơ quan BHXH cấp mã đơn vị: nhấn Cập nhật trạng thái để để cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ xin cấp mã đơn vị tại cơ quan BHXH.
   • Trường hợp đã quá hạn xét duyệt hồ sơ (sau 3-5 ngày kể từ ngày đăng ký): nhấn Đăng ký lại nếu cần chỉnh sửa lại hồ sơ đăng ký xin cấp mã đơn vị.

2. Trường hợp trạng thái là “BHXH đã duyệt cấp mã“: trường hợp này cơ quan BHXH đã duyệt hồ sơ và cấp mã đơn vị:

   • Nhấn Nhập mã đơn vị để cập nhật mã đơn vị được cấp lên phần mềm.
   • Trường hợp không tra cứu được mã đơn vị trên hồ sơ đăng ký, nhấn Tra cứu mã đơn vị để tra cứu mã đơn vị trên trang tra cứu của BHXH Việt Nam hoặc xem thông báo của cơ quan BHXH gửi về email liên hệ.

3. Trường hợp trạng thái là “BHXH từ chối cấp mã“: trường hợp này cơ quan BHXH đã từ chối hồ sơ cấp mã của đơn vị, Anh/Chị vui lòng Xem lý do từ chối và Đăng ký lại.

Trường hợp 2: Đơn vị không thuộc quản lý của cơ quan BHXH Thành phố Hà Nội

Đối với các đơn vị không thuộc quản lý của cơ quan BHXH thành phố Hà Nội, phần mềm đã hỗ trợ lập và tải về các biểu mẫu hồ sơ giấy đăng ký cấp mã đơn vị, cách thực hiện như sau:

Bước 1: Tại Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ nhấn Nhập thông tin đăng ký

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin đăng ký xin cấp mã đơn vị

 • Nhấn Tải biểu mẫu, phần mềm sẽ tự động cập nhật các thông tin đăng ký về các biểu mẫu theo yêu cầu của cơ quan BHXH. Anh/Chị kiểm tra lại thông tin sau đó in ra giấy và nộp tại cơ quan BHXH quản lý hoặc nộp qua đường bưu điện.

Lưu ý:

 • Liên hệ với cơ quan BHXH quản lý để xác nhận các biểu mẫu cần nộp.
 • Trường hợp cơ quan BHXH yêu cầu nộp biểu mẫu D02-LT, TK1-TS và D01-TS cùng với hồ sơ xin cấp mã đơn vị, Anh/Chị có thể lập hồ sơ 600 để điền thông tin và tải về các biểu mẫu này.
II. Doanh nghiệp đã có mã đơn vị

Trường hợp đơn vị đã có mã đơn vị, Anh/Chị thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử như sau:

1. Tại Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ nhấn Đăng ký dịch vụ

2. Màn hình Thông tin sử dụng dịch vụ hiển thị, anh/chị thực hiện khai báo các trường thông tin còn thiếu => Nhấn Đăng ký để ký nộp hồ sơ đăng ký sang cơ quan BHXH.

3. Sau khi ký nộp, hệ thống của cơ quan BHXH sẽ gửi email Xác nhận đăng ký giao dịch BHXH điện tử có chứa mã kích hoạt. Anh/Chị thực hiện kích hoạt hướng dẫn theo email để hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử.

Lưu ý: Mã kích hoạt chỉ có giá trị trong vòng 24h kể từ khi nhận được email.

Cập nhật 15/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.