1. Trang chủ
  2. Tôi muốn thay đổi thông tin đơn vị, địa chỉ nhận hồ sơ (thủ tục 604) thì phải làm thế nào?

Tôi muốn thay đổi thông tin đơn vị, địa chỉ nhận hồ sơ (thủ tục 604) thì phải làm thế nào?

Trường hợp thay đổi thông tin đơn vị, địa chỉ nhận hồ sơ khác với địa chỉ đã đăng ký trước đó, Anh/Chị thực hiện như sau:

1. Tại phân hệ Thiết lập, mục Thông tin đơn vị, chọn Chỉnh sửa.

2. Điền nội dung thay đổi: ghi rõ địa chỉ đăng kí nhận hồ sơ mới.

Điền các loại hồ sơ đi kèm: Hồ sơ đính kèm có thể có giấy phép kinh doanh (bản sao chứng thực) gửi qua bưu điện nếu cán bộ BHXH yêu cầu.

Cập nhật 27/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang