1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn triển khai
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để thay đổi số điện thoại, email đăng nhập?

Làm thế nào để thay đổi số điện thoại, email đăng nhập?

Trong trường hợp muốn thay đổi số điện thoại, email đăng nhập vào các ứng dụng MISA AMIS, người dùng có thể thực hiện bằng hai cách sau:

Cách 1: Thay đổi số điện thoại, email bằng MISA ID

Đăng nhập vào trang https://id.misa.com.vn/

Tại mục Bảo vệ tài khoản/Thông tin đăng nhập, Số điện thoại/Email, nhấn Thay đổi.

Nhập mật khẩu và khai báo số điện thoại/email mới, chương trình sẽ gửi mã xác thực đến số điện thoại/email vừa nhập.

Nhập mã và nhấn Xác nhận để hoàn tất.

  • Thay đổi số điện thoại đăng nhập

  • Thay đổi Email đăng nhập

Cách 2: Liên hệ với Quản trị hệ thống để thay đổi email đăng nhập

Trường hợp không đổi được qua MISA ID, anh/chị liên hệ với nhân viên Quản trị hệ thống để thực hiện.

  • Quản trị hệ thống thực hiện thay đổi email trên ứng dụng hệ thống

  • Chương trình gửi Yêu cầu kích hoạt tới email mới, anh/chị nhấn Kích hoạt tài khoản và đặt mật khẩu.

Sau khi thay đổi số điện thoại, email tài khoản anh/chị có thể đăng nhập vào các ứng dụng MISA AMIS bằng số điện thoại hoặc email mới.

Cập nhật 17/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan