1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn triển khai
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tôi không nhận được email thông báo từ ứng dụng?

Tôi không nhận được email thông báo từ ứng dụng?

Các ứng dụng của AMIS như AMIS Công việc, AMIS Phòng họp, AMIS Tiền lương,… sẽ gửi về email của người dùng những thông báo có liên quan để người dùng tiện kiểm tra.

Trường hợp anh chị không nhận được các email này từ ứng dụng, hãy liên hệ với Quản trị hệ thống để:

  • Kiểm tra thông tin email tài khoản của anh chị đã được khai báo đúng hay chưa?

  • Kiểm tra cấu hình mail server. Hướng dẫn chi tiết anh chị vui lòng xem tại đây.
  • Kiểm tra cấu hình mail ứng dụng. Hướng dẫn chi tiết anh chị vui lòng xem tại đây.

Trường hợp đã kiểm tra tất cả các thông tin trên đều đã chính xác mà vẫn không nhận được email. Anh chị vui lòng liên hệ tổng đài MISA SUPPORT.

Xin cảm ơn!

Cập nhật 31/05/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan