1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn triển khai
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Phần mềm không gửi được mail từ mail office365, phải làm thế nào?

Phần mềm không gửi được mail từ mail office365, phải làm thế nào?

Đối với loại tài khoản mail office 365, chương trình có thể gặp lỗi không gửi được email. Nguyên nhân thường do tài khoản office 365 login của khách hàng chưa kích hoạt phương thức bảo mật TLS / SSL.

Khi đó, anh/chị cần enable TLS / SSL của tài khoản office 365 để kết nối với ứng dụng MISA AMIS.

Để thực hiện thao tác này, anh/chị làm theo hướng dẫn chi tiết của Microsoft tại đây.

Lưu ý: Trường hợp đã enable thành công nhưng chương trình vẫn không gửi được email, khách hàng có thể sử dụng các tài khoản chuẩn khác như Gmail, Oulook,… để thiết lập cấu hình mail dễ dàng hơn.

Cập nhật 27/04/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan