1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn triển khai
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Khi có khách hàng muốn chuyển đổi dữ liệu từ AMIS.VN sang MISA AMIS thì phải làm gì?

Khi có khách hàng muốn chuyển đổi dữ liệu từ AMIS.VN sang MISA AMIS thì phải làm gì?

Khách hàng đang sử dụng sản phẩm trên AMIS.VN, sau đó chuyển sang MISA AMIS thì có chuyển đổi được dữ liệu sang hay không?

Có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Khách hàng đang sử dụng sản phẩm Công việc v2, Tài liệu, Bảng tin, Tin tức trên AMIS.VN, sau đó chuyển sang sử dụng sản phẩm trên nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS thì dự án sẽ hỗ trợ chuyển “Thông tin người dùng”, “Cơ cấu tổ chức” từ hệ thống AMIS.VN sang hệ thống MISA AMIS.

Đặc biệt, với một số trường hợp dự án sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu phần mềm khách hàng đang sử dụng sang hệ thống MISA AMIS (tuỳ thuộc vào sản phẩm khách hàng đang sử dụng).

Cách chuyển đổi: Khi có khách hàng muốn chuyển đổi thì NVKD liên hệ với Dự án AMIS Platform để dự án hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu cho khách hàng.

Lưu ý: Các sản phẩm được hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu là những sản phẩm được xây dựng mới trên nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS.

Trường hợp 2: Khách hàng đang sử dụng sản phẩm HRM, CRM2 trên AMIS.VN, thì dự án không hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu sang nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS (vì các sản phẩm này chưa được xây dựng mới trên MISA AMIS).

Tuy nhiên, trên MISA AMIS sẽ bổ sung thêm chức năng điều hướng.

Nhấn vào chức năng này trên MISA AMIS thì chương trình sẽ điều hướng khách hàng về màn hình Đăng nhập của sản phẩm tương ứng trên AMIS.VN

Cập nhật 13/05/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan