Chuyển dữ liệu Người dùng từ AMIS.VN sang nền tảng MISA AMIS

Trong trường hợp người dùng đang sử dụng AMIS.VN, nhưng có nhu cầu sử dụng thêm các sản phẩm trên nền tảng MISA AMIS, thì chương trình sẽ đồng bộ dữ liệu Người dùng từ AMIS.VN sang MISA AMIS. Người dùng không phải khai báo lại thông tin “Người dùng”, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý:

  • Chương trình chỉ chuyển những người dùng đã được kích hoạt tài khoản MISA ID hoặc có thông tin địa chỉ Email (để tạo tài khoản MISA ID).
  • Chỉ được Lấy dữ liệu từ AMIS.VN sang MISA AMIS khi người thực hiện chức năng này là Quản trị viên của cả 2 hệ thống AMIS.VN và MISA AMIS.

Trên giao diện ứng dụng Hệ thống, chọn phân hệ Người dùng.

Nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Lấy dữ liệu từ AMIS.VN.

Khai báo thông tin tên miền công ty đang sử dụng, sau đó nhấn Chuyển dữ liệu.

Chương trình sẽ thực hiện đồng bộ dữ liệu Người dùng từ AMIS.VN sang MISA AMIS. Đồng thời sẽ kiểm tra dữ liệu, nếu có dữ liệu không hợp lệ thì sẽ có cảnh báo.

  • Trường hợp người dùng đã có thông tin MISA ID (thông tin hợp lệ) thì chương trình sẽ chuyển dữ liệu và tạo MISA AMIS bằng chính tài khoản MISA ID của người dùng.
  • Trường hợp người dùng chưa có thông tin MISA ID nhưng đã khai báo thông tin Email (thông tin hợp lệ) thì chương trình sẽ tạo MISA ID bằng chính Email người dùng đã khai báo và gửi mail kích hoạt tài khoản cho người dùng.

Ngoài ra, có thể tải tệp kết quả đồng bộ dữ liệu xuống để kiểm tra thông tin chi tiết.

Cập nhật 07/01/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan