1. Trang chủ
  2. Ứng dụng Hệ thống
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Quản lý thông tin doanh nghiệp
  5. Chuyển dữ liệu Cơ cấu tổ chức từ AMIS.VN sang nền tảng MISA AMIS
  1. Trang chủ
  2. Ứng dụng Hệ thống
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Đồng bộ dữ liệu từ AMIS.VN sang MISA AMIS
  5. Chuyển dữ liệu Cơ cấu tổ chức từ AMIS.VN sang nền tảng MISA AMIS

Chuyển dữ liệu Cơ cấu tổ chức từ AMIS.VN sang nền tảng MISA AMIS

Trong trường hợp người dùng đang sử dụng AMIS.VN, nhưng có nhu cầu sử dụng thêm các sản phẩm trên nền tảng MISA AMIS, thì chương trình sẽ hỗ trợ đồng bộ dữ liệu Cơ cấu tở chức từ AMIS.VN sang MISA AMIS. Người dùng không phải khai báo lại thông tin “Cơ cấu tổ chức”, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện ứng dụng Hệ thống, chọn phân hệ Thông tin công ty\mục Cơ cấu tổ chức.

Nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Lấy dữ liệu AMIS.VN.

Khai báo thông tin tên miền công ty đang sử dụng, sau đó nhấn Chuyển dữ liệu.

Chương trình sẽ thực hiện đồng bộ dữ liệu Cơ cấu tổ chức từ AMIS.VN sang MISA AMIS. Đồng thời sẽ kiểm tra dữ liệu, nếu có dữ liệu không hợp lệ thì sẽ có cảnh báo.

Ngoài ra, có thể tải tệp kết quả đồng bộ dữ liệu xuống để kiểm tra thông tin chi tiết.

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận