Chỉnh sửa thông tin người dùng

Cho phép Quản trị viên có thể chỉnh sửa nhanh một số thông tin của người dùng trên hệ thống.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Hệ thống, chọn phân hệ Người dùng.

Nhấn vào dòng thông tin người dùng muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn Chỉnh sửa.

Giao diện chỉnh “Sửa người dùng” hiển thị, Quản trị viên cập nhật lại thông tin mới của người dùng, sau đó nhấn Lưu để lưu lại thông tin.

Lưu ý: Thông tin Email tài khoản không được phép chỉnh sửa.

Cập nhật 06/01/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.