Kích hoạt tài khoản qua đường dẫn

Trường hợp CBNV không nhận được email kích hoạt, QTHT có thể sao chép đường dẫn kích hoạt để gửi cho người dùng thực hiện kích hoạt tài khoản nhanh chóng.

Hướng dẫn chi tiết

1. QTHT sao chép đường dẫn kích hoạt để gửi cho người dùng

Đối với thành viên có trạng thái Đang chờ kích hoạt/Chờ xác nhận, anh/chị vào chi tiết Thông tin người dùng, nhấn Sao chép đường dẫn kích hoạt. Sau đó, gửi cho người dùng qua tin nhắn, Message, Zalo,… thực hiện kích hoạt.

Lưu ý: Phương thức kích hoạt bằng đường dẫn chỉ áp dụng được trong trường hợp nhân viên sử dụng Gmail là tài khoản đăng nhập.

2. Người dùng kích hoạt tài khoản qua đường dẫn 

Sau khi truy cập vào đường dẫn, người dùng tiếp tục đăng nhập tài khoản Google hiển thị trên màn hình. Sau khi đăng nhập thành công, sẽ có hai trường hợp:

  • Trường hợp người dùng đã có tài khoản MISA ID, chương trình sẽ tự động kích hoạt và chuyển tới giao diện ứng dụng.
  • Nếu người dùng chưa có tài khoản MISA ID, người dùng cần nhập mật khẩu để tạo tài khoản.

Cập nhật 27/04/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan