1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Tùy chỉnh định dạng số, mẫu xuất khẩu

Tùy chỉnh định dạng số, mẫu xuất khẩu

Tùy chỉnh cách thể hiện định dạng số và biểu mẫu xuất khẩu từ phần mềm.

Hướng dẫn chi tiết

Tại màn hình Thiết lập > Tùy chỉnh: Anh/Chị có thể tùy chỉnh lại các thiết lập về định dạng số và biểu mẫu xuất khẩu từ phần mềm như sau:

1. Định dạng số

Anh/Chị có thể tùy chỉnh lại cách thể hiện định dạng số bao gồm:

  • Ký từ ngăn cách hàng nghìn
  • Ký tự ngăn cách hàng thập phân
  • Số chữ số hàng thập phân
  • Cách thể hiện số âm

Trường hợp muốn tùy chỉnh quy tắc làm tròn số riêng cho từng thành phần lương để tiện theo dõi theo quy định của công ty, anh chị thực hiện như sau:

Trên giao diện Tùy chỉnh Định dạng số, chọn “Thiết lập định dạng riêng cho một số thành phần lương“.

Sau đó chọn “Danh sách áp dụng” để chọn các thành phần lương muốn thể hiện định dạng số khác so với quy tắc chung.

Nhấn “Sửa” để khai báo định dạng cho thành phần lương tương ứng.

Nếu muốn khai báo định dạng giống nhau cho các thành phần lương, HR có thể sử dụng tiện ích “Sao chép định dạng cho thành phần lương khác” (1). Thêm thành phần/Xóa khi cần thiết (2).

2. Mẫu xuất khẩu

Anh/Chị có thể tùy chỉnh các thông tin hiển thị trên mẫu xuất khẩu. Khi đó, các file xuất khẩu ra từ phần mềm (VD: bảng lương, báo cáo,…) sẽ mặc định được lấy theo cấu trúc đã thiết lập này.

Các thông tin cho phép tùy chỉnh bao gồm:

  • Thông tin công ty: Tùy chọn hiển thị Logo công ty, Tên công ty, Địa chỉ.
  • Chân chữ ký: Tùy chọn hiển thị các thông tin Ngày/tháng/năm và Chức danh, tên người ký.
Cập nhật 15/05/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.