1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Thiết lập thông số mặc định

Thiết lập thông số mặc định

Thiết lập các thông số mặc định về lương, thuế TNCN, bảo hiểm mà đơn vị đang áp dụng để ghi nhận nhanh vào hồ sơ cho hàng loạt nhân viên và làm căn cứ tính lương hàng tháng.

Hướng dẫn chi tiết

Tại màn hình Thiết lập/Thông số mặc định: anh/chị kiểm tra lại các thiết lập mặc định của chương trình về lương, thuế TNCN, bảo hiểm, thang bảng lương và có thể chỉnh sửa lại theo quy định riêng của công ty. 

Lương

 • Mức lương cơ sở: Phần mềm đã mặc định lấy lên giá trị lương cơ sở bằng 1.490.000đ theo quy định của pháp luật hiện hành (đây là thông tin không được chỉnh sửa)
 • Mức lương trần đóng BHXH, BHYT: Tương tự mức lương cơ sở, phần mềm cũng đã mặc định hiển thị giá trị mức lương trần đóng BHXH, BHYT bằng 29.800.000đ (20 lần mức lương cơ sở) và không cho phép chỉnh sửa lại
 • Mức lương tối thiểu vùng: Khi mới sử dụng phần mềm, thông tin này sẽ để trống. Anh/Chị cần căn cứ vào địa bàn hoạt động của công ty để khai báo mức lương tối thiểu vùng cho từng đơn vị theo quy định của pháp luật. Sau đó, phần mềm sẽ tự động tính toán mức lương trần đóng BHTN bằng 20 lần lương tối thiểu vùng.

Các thông số về lương đã thiết lập sẽ được sử dụng làm căn cứ xác định mức lương trần đóng bảo hiểm của từng lao động và cảnh báo cho anh/chị trong trường hợp khai báo lương cơ bản trong thông tin nhân viên nhỏ hơn lương tối thiểu vùng.

Thuế TNCN

 • Thuế suất cho nhân viên thử việc: Anh/Chị lựa chọn mức thuế suất mặc định cho nhân viên thử việc là 10% hoặc theo biểu lũy tiến. Sau đó, mỗi khi có nhân viên tiếp nhận thử việc, phần mềm sẽ tự động ghi nhận mức thuế suất tương ứng vào hồ sơ nhân viên để anh/chị không phải mất công sức tự nhập liệu. Riêng với nhân viên chính thức, phần mềm sẽ mặc định chịu thuế theo biểu lũy tiến, ngoài ra anh/chị cũng có thể chỉnh sửa lại thông tin cho nhân viên trong hồ sơ.

Mức thuế suất đã thiết lập tại Thông số mặc định sẽ được tự động ghi nhận vào hồ sơ của những nhân viên thử việc

 • Biểu thuế lũy tiến: Tại đây, phần mềm đã mặc định lấy lên biểu thuế theo quy định của pháp luật hiện hành (không chỉnh sửa được). Đây sẽ là căn cứ để tính thuế TNCN hàng tháng cho nhân viên.

Các thông số về thuế TNCN đã thiết lập sẽ được sử dụng làm căn cứ ghi nhận mức thuế suất mặc định cho từng người lao động trong hồ sơ và tính thuế TNCN trên bảng lương hàng tháng.

Bảo hiểm

 • Nhân viên được đóng bảo hiểm: Anh/Chị có thể lựa chọn đối tượng nhân viên được tham gia bảo hiểm theo tính chất lao động (VD: Nhân viên chính thức được đóng bảo hiểm) hoặc theo thâm niên (VD: Nhân viên làm việc từ 6 tháng trở lên mới được đóng bảo hiểm).
 • Lương đóng bảo hiểm: Anh/Chị có thể thiết lập lương đóng bảo hiểm mặc định cho toàn bộ nhân viên là bằng mức lương cơ bản hoặc là số tiền cố định (VD: 5.000.000đ).
 • Tỷ lệ người lao động đóng: Phần mềm đã mặc định tỷ lệ đóng bảo hiểm của người lao động lần lượt là BHXH 8%, BHYT 1.5%, BHTN 1%. Đây là thông tin chung cho toàn bộ nhân viên và không sửa được, nếu anh/chị muốn thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm cho nhân viên bất kỳ (VD: Lao động là người nước ngoài nên đóng theo tỷ lệ khác) thì có thể vào hồ sơ nhân viên để trực tiếp chỉnh sửa lại.
 • Tỷ lệ doanh nghiệp đóng: Phần mềm đã mặc định tỷ lệ đóng bảo hiểm của doanh nghiệp lần lượt là BHXH 17.5%, BHYT 3%, BHTN 1%, KPCD 2%. Ngoài ra, anh/chị có thể thiết lập lại các tỷ lệ này theo mức đóng thực tế tại doanh nghiệp.

Các thông số về bảo hiểm đã thiết lập sẽ được sử dụng làm căn cứ ghi nhận thông tin bảo hiểm cho từng người lao động trong hồ sơ và trích BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn phí trên bảng lương hàng tháng.

Thang bảng lương

Giúp HR quản lý thông tin về bậc lương của nhân viên, tính lương và các khoản phụ cấp của nhân viên theo thang, bậc lương.

Trên giao diện Thiết lập\Thông số mặc định\Thang bảng lương, HR có thể xây dựng hệ thống thang bảng lương thỏa mãn quy định tại thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH để tính các khoản lương cơ bản và các khoản phụ cấp, khấu trừ,… của nhân viên tương ứng với trình độ của người lao động.

– Thiết lập đơn giá tiền lương

HR có thể xem, sửa đơn giá tiền lương chi tiết theo đơn vị HR phụ trách. Chương trình sẽ hiển thị đơn giá tiền lương theo cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp đã khai báo trên Hệ thống hoặc app Thông tin nhân sự.

– Chi tiết thang bảng lương

Thể hiện bậc lương tương ứng chức danh hoặc vị trí công việc. HR có thể sử dụng các tiện ích để quản lý chi tiết thang bảng lương như:

 • Tìm kiếm thang bảng lương theo chức danh/vị trí công việc (1).
 • Xem thang bảng lương theo cơ cấu tổ chức (2).
 • Sửa bậc lương, xóa thang bảng lương (3). Có thể chọn từng thang bậc lương hoặc tích chọn hàng loạt.
 • Xuất khẩu nhanh thang bảng lương (4).

– Thêm dòng thang bảng lương

HR có thể thêm dòng thang bậc lương bằng 2 cách:

 • Thêm lần lượt cho từng vị trí/chức vụ.

 • Nhập khẩu thang bậc lương. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

Lưu ý: Chương trình sẽ lấy lên dữ liệu chức danh/vị trí công việc đã được khai báo trên hệ thống hoặc app Thông tin nhân sự.

– Cập nhật hồ sơ

HR cần cập nhật thang bậc lương mới nhất lên hồ sơ nhân viên để làm dữ liệu tính lương.

Khi đó. lịch sử lương của nhân cũng sẽ tự động bổ sung dữ liệu tương ứng. Cụ thể với cách tính lương cơ bản:

 • Nếu thang bảng lương theo hệ số: Lương cơ bản = Đơn giá tiền lương * Hệ số.
 • Nếu thang bảng lương theo mức lương: Lương cơ bản = Mức lương tương ứng của từng bậc.

HR có thể sửa lại để phù hợp với chính sách của công ty.

Cập nhật 19/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.