1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Kết nối ứng dụng khác

Kết nối ứng dụng khác

Thiết lập kết nối AMIS Tiền lương với các ứng dụng khác để lấy dữ liệu phục vụ tính lương.

Hiện tại, AMIS Tiền lương đã đáp ứng kết nối với hai ứng dụng là AMIS Thông tin nhân sự và AMIS Chấm công:

  • AMIS Thông tin nhân sự: Kết nối để lấy dữ liệu nhân viên (thông tin công việc, lịch sử lương, thông tin thuế, bảo hiểm)
  • AMIS Chấm công: Kết nối để lấy dữ liệu bảng chấm công tổng hợp hàng tháng làm căn cứ tính lương thời gian

Hướng dẫn chi tiết:

Tại màn hình Thiết lập\Kết nối: Hiển thị danh sách các ứng dụng cho phép kết nối và tình trạng kết nối hiện tại:

Khi mới sử dụng, chương trình đã mặc định bật kết nối với các ứng dụng công ty có cài đặt. Anh/Chị chỉ cần kiểm tra lại thiết lập này hoặc tùy chỉnh bật/tắt kết nối theo nhu cầu.

Lưu ý:

  • Để có thể thực hiện chức năng chuyển bảng chấm công tổng hợp từ AMIS Chấm công sang tính lương thì tại AMIS Tiền lương cần cho phép kết nối đến Chấm công.
  • Khi kết nối đến AMIS Thông tin nhân sự, chương trình cho phép lựa chọn các loại thông tin muốn đồng bộ theo nhu cầu của đơn vị. Thông tin nào không được tích chọn thì coi như quản lý độc lập trên hai hệ thống, không liên thông với nhau.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tính lương nhân viên miễn phí tốt nhất

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.