1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. RC12 (Phát hành ngày 04/11/2021)
 4. Tự động tính các khoản phụ cấp, khấu trừ theo ngày công bằng cách đồng bộ dữ liệu từ AMIS Thông tin nhân sự

Tự động tính các khoản phụ cấp, khấu trừ theo ngày công bằng cách đồng bộ dữ liệu từ AMIS Thông tin nhân sự

Trước phiên bản RC12: Khi HR khai báo các khoản phụ cấp, khấu trừ trong lịch sử lương trên AMIS Thông tin nhân sự thì không có dấu hiệu phân biệt khoản này có tính theo ngày công hay không. Do đó, khi đồng bộ sang AMIS Tiền lương, chương trình sẽ mặc định các khoản này được hưởng theo số tiền cố định hàng tháng.

Từ phiên bản RC12 trở đi: Trên AMIS Thông tin nhân sự, cho phép HR khai báo các khoản phụ cấp, khấu trừ có được tính theo công hưởng lương hay không. Từ đó, khi đồng bộ sang AMIS Tiền lương, chương trình sẽ tự động sinh công thức tính toán phù hợp.

Ví dụ: Phụ cấp xăng xe theo định mức của công ty là 500.000 đồng. Tuy nhiên thực tế số tiền nhân viên được nhận hàng tháng còn phải phụ thuộc và số ngày công hưởng lương, tức là giá trị thực nhận = Định mức*Tổng số công hưởng lương/Số công chuẩn. Vì vậy, HR cần chọn “Tính theo công hưởng lương” khi khai báo khoản phụ cấp này trong lịch sử lương trên AMIS Thông tin nhân sự, và đồng bộ sang AMIS Tiền lương để xác định công thức tính.

Cụ thể, chương trình đáp ứng đồng bộ dữ liệu giữa 2 ứng dụng như sau:

Từ AMIS Thông tin nhân sự sang AMIS Tiền lương

Trên giao diện khai báo Lịch sử lương, khi thêm các khoản phụ cấp, khấu trừ, HR tích chọn có tính theo công hưởng lương hay không.

Để tiết kiệm thời gian, HR cũng có thể sử dụng chức năng Nhập khẩu lịch sử lương trên màn hình Danh sách hồ sơ để cập nhật thông tin nhanh chóng cho hàng loạt khoản phụ cấp, khấu trừ.

Khi đồng bộ sang AMIS Tiền lương, chương trình sẽ chuyển số tiền đã khai báo tại trường Giá trị (AMIS Thông tin nhân sự) sang trường Định mức (AMIS Tiền lương).

Còn ở trường Giá trị (AMIS Tiền lương), chương trình sẽ tự động sinh giá trị hoặc công thức tính theo quy tắc:

 • Nếu khoản phụ cấp, khấu trừ không tính theo công hưởng lương: Giá trị = Định mức
 • Nếu khoản phụ cấp, khấu trừ tính theo công hưởng lương: Giá trị sẽ có công thức tính là:
  • Giá trị = Định mức*Tổng công hưởng lương (Công chuẩn cố định)/Số công chuẩn.
  • Hoặc: Giá trị = Định mức*Tổng công hưởng lương (Công chuẩn theo tháng)/Số công chuẩn.

→ Việc sinh công thức tính sẽ dựa trên những thành phần lương mà đơn vị đang sử dụng. Nếu đơn vị tính công theo công chuẩn cố định thì sẽ sinh theo công thức 1, nếu đơn vị tính theo công chuẩn theo tháng thì sẽ sinh theo công thức 2. Do đó, HR cần khai báo trước các thành phần lương mà đơn vị đang áp dụng trên danh mục để công thức tính được chính xác.

Lưu ý:

 • Nếu thành phần lương Số công chuẩn hoặc Tổng công hưởng lương chưa có trong danh sách sử dụng của  đơn vị thì phần mềm sẽ không tự động sinh ra được công thức.
 • Khi đặt công thức, Định mức (DINH_MUC) không phải một thành phần lương trên danh mục nhưng được coi như một khoản đặc biệt tương tự thành phần lương. Do đó, các thành phần lương thêm mới sẽ không được đặt trùng với mã DINH_MUC.

Từ AMIS Tiền lương sang AMIS Thông tin nhân sự

Nếu HR khai báo lịch sử lương trên AMIS Tiền lương trước thì chương trình sẽ đồng bộ ngược về AMIS Thông tin nhân sự theo quy tắc như sau:

 • Giá trị (AMIS Thông tin nhân sự) = Định mức/Giá trị (AMIS Tiền lương). Ưu tiên xét theo Định mức nếu có.
 • Nếu giá trị phụ cấp, khấu trừ trên AMIS Tiền lương không phải số tiền cố định mà là công thức tính thì khi đồng bộ sang AMIS Thông tin nhân sự sẽ để trống trường Giá trị này.
Cập nhật 28/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.