1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC12 (Phát hành ngày 04/11/2021)
  4. Đổi tên, vị trí hiển thị các chức năng chính sách lương (mẫu bảng lương), phụ cấp, khấu trừ

Đổi tên, vị trí hiển thị các chức năng chính sách lương (mẫu bảng lương), phụ cấp, khấu trừ

Để phần mềm đáp ứng các tính năng sát với nghiệp vụ và dễ hiểu hơn với người dùng, chương trình cập nhật một số thay đổi với phân hệ Chính sách:

  • Chỉ giữ lại Chính sách lương và đổi tên thành Mẫu bảng lương (1)
  • Chuyển các chức năng: Chính sách phụ cấp, Chính sách khấu trừ vào phân hệ Thiết lập\Thông số mặc định (2)

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.