1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC12 (Phát hành ngày 04/11/2021)
  4. Cho phép tạo nhiều bảng chi trả lương cho một bảng lương để đáp ứng nghiệp vụ trả lương nhiều lần/tháng

Cho phép tạo nhiều bảng chi trả lương cho một bảng lương để đáp ứng nghiệp vụ trả lương nhiều lần/tháng

Để đáp ứng nghiệp vụ trả lương nhiều lần trong tháng tại một số doanh nghiệp, chương trình bổ sung tiện ích cho phép tạo nhiều bảng chi trả lương cho một bảng lương.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản RC12: Không cho phép tạo nhiều bảng chi trả cho 1 bảng lương. Khi muốn trả lương nhiều lần thì HR cần tạo bảng tạm ứng trước rồi đến khi trả lương lần cuối mới tạo bảng chi trả.

Từ phiên bản RC12 trở đi: Cho phép tạo nhiều bảng chi trả cho 1 bảng lương, có đánh dấu đợt chi trả (lần 1, lần 2,…) và trừ dần được số tiền còn nợ sau từng lần trả. Cụ thể như sau:

Khi thêm mới bảng lương để chi trả, chương trình sẽ hiển thị tất cả các bảng lương trong phạm vi quyền hạn của người dùng (cả đã chi trả và chưa chi trả). Tại đây, hiển thị Kỳ chi trả (thay cho Ngày chi) theo số lần tạo bảng. HR có thể tùy chỉnh ngày chi tương ứng với kỳ.

HR thêm mới bảng chi trả lương tương tự ở các đợt tiếp theo, chương trình sẽ tự động ghi nhận kỳ chi trả là lần mấy và tự động tính toán số tiền phải chi trả cho đợt tương ứng theo quy tắc:

  • Nếu là bảng chi trả kỳ 1: Số phải trả đợt này = Thực lĩnh trên bảng lương.
  • Nếu là bảng chi trả kỳ 2: Số phải trả đợt này = Thực lĩnh trên bảng lương (tại thời điểm lập bảng chi trả kỳ 2) – Số phải trả đợt này trên bảng chi trả kỳ 1.
  • Nếu là bẳng chi trả kỳ 3: Số phải trả đợt này = Thực lĩnh trên bảng lương (tại thời điểm lập bảng chi trả kỳ 3) – Số phải trả đợt này trên bảng chi trả kỳ 2 – Số phải trả đợt này trên bảng chi trả kỳ 1.

Lưu ý: Để đảm bảo tính liên tiếp và chính xác của dữ liệu, HR không được xóa bảng đã phát sinh chi trả lần sau (VD: Đã có bảng chi trả lần 2 thì không thể xóa bảng chi trả lần 1).

Cập nhật 04/11/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.