1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2 (Ngày phát hành 09/11/2022)
  4. Thiết lập để bảng lương thể hiện được số tiền lương thuộc tính chất nào

Thiết lập để bảng lương thể hiện được số tiền lương thuộc tính chất nào

Giúp HR và nhân viên theo dõi được chi tiết mức lương cũ và mới trên bảng lương, phiếu lương khi nhân viên có phát sinh thay đổi lương trong tháng để thông tin rõ ràng, dễ kiểm tra lại.

Hướng dẫn chi tiết

Trên phân hệ Thiết lập > Nhân viên, trong Chi tiết nhân viên, mục Lịch sử lương chương trình bổ sung thông tin “Tính chất lao động“.

Trường hợp đơn vị có sử dụng động thời ứng dụng AMIS Thông tin nhân sự, chương trình sẽ tự động đồng bộ thông tin. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

Nếu không, HR có thể thực hiện khai báo bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Khai báo lần lượt cho từng nhân viên
  • Nhập khẩu cho hàng loạt nhân viên. Trong file nhập khẩu đã có sẵn cột “Tính chất lao động” để HR tiện khai báo.

Tương ứng với “Tính chất lao động” của nhân viên, chương trình bổ sung 4 thành phần lương:

  • Tổng công hưởng lương – Học việc
  • Tổng công hưởng lương – Thử việc
  • Tổng công hưởng lương – Chính thức
  • Tổng công hưởng lương – Khác

Lưu ý: HR cần truy cập vào phân hệ Thành phần lương > Danh mục hệ thống để đưa các thành phần lương này ra sử dụng.

Khi đó, trên Dữ liệu tính lương > Chấm công, Bảng công tổng hợp hiển thị thông tin tiền lương của nhân viên thuộc tính chất lao động nào.

Cập nhật 10/11/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.