1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2 (Ngày phát hành 09/11/2022)
  4. Tính thuế TNCN cho nhân viên chịu thuế 10% trên tổng thu nhập

Tính thuế TNCN cho nhân viên chịu thuế 10% trên tổng thu nhập

Tại một số doanh nghiệp có quy định công thức tính Thuế TNCN = Tổng thu nhập * 10%, HR có thể thiết lập để chương trình tự động tính toán theo công thức này.

Hướng dẫn chi tiết

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập > Thông số mặc định > Thuế TNCN, tại mục “Cách tính thuế TNCN cho nhân viên chịu thuế 10%” tích chọn “Tổng thu nhập*Thuế suất

Cập nhật 09/11/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.