1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2 (Ngày phát hành 09/11/2022)
  4. Ẩn một số khoản thu nhập, khấu trừ trên phiếu lương của nhân viên

Ẩn một số khoản thu nhập, khấu trừ trên phiếu lương của nhân viên

Giúp HR ẩn một số khoản thu nhập, khấu trừ trên phiếu lương của nhân viên (Ví dụ: Chi tiết từng khoản BHXH, BHYT, BHTN) để thông tin không bị dàn trải, dễ tra cứu.

Hướng dẫn chi tiết

HR truy cập vào phân hệ Thành phần lương, trên Chi tiết thành phần lương có tính chất là thu nhập/khấu trừ > Chọn “Sửa” > Bỏ tích chọn “Hiển thị trên phiếu lương của nhân viên“.

Nhấn “Lưu”.

Khi đó trên phiếu lương của nhân viên sẽ không hiển thị các khoản thu nhập, khấu trừ này.

Cập nhật 29/11/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.