Quản lý ngân sách lương

Giúp HR lập kế hoạch ngân sách lương hàng tháng của công ty và đối chiếu với tình hình thực hiện thực tế để có phương án điều chỉnh hợp lý trong các kỳ sau.

Hướng dẫn chi tiết

Để ước lượng kế hoạch ngân sách cho kỳ tới dựa trên nguồn lực hiện có của công ty, HR thực hiện lập bảng ngân sách lương.

Anh chị truy cập vào phân hệ Tính lương\Ngân sách lương. Tại đây hiển thị danh sách các bảng Ngân sách lương đã lập và cho phép thêm mới các bảng kế hoạch ngân sách theo tháng/quý/năm với từng đơn vị.

HR nhấn Thêm mới để thêm kế hoạch ngân sách lương theo tháng/quý/năm. Trong đó:

  • Theo tháng: Cho phép nhập bảng ngân sách lương theo tháng, phần mềm tự động tổng hợp ngân sách theo quý/năm.
  • Theo quý: Cho phép nhập bảng ngân sách lương theo quý, phần mềm tự động tổng hợp ngân sách theo năm.
  • Theo năm: Cho phép nhập bảng ngân sách lương theo năm.

Ngoài ra, HR có thể sử dụng tính năng nhập khẩu để nhập khẩu bảng ngân sách lương cho đơn vị.

Chi tiết hướng dẫn nhập khẩu xem tại đây

Cập nhật 07/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.