1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC25 (Phát hành 01/08/2022)
  4. Nhận thông báo ngay cả khi không làm việc trên phần mềm

Nhận thông báo ngay cả khi không làm việc trên phần mềm

Giúp HR thiết lập nhận được thông báo ngay cả khi không làm việc trên giao diện phần mềm để tránh bỏ sót thông tin quan trọng.

Lưu ý: Người dùng cần cấp quyền thông báo trên trình duyệt thì mới nhận được thông báo của ứng dụng.

Khi đó ở mọi giao diện máy tính, chỉ cần có kết nối mạng người dùng sẽ nhận được thông báo từ ứng dụng.

Cập nhật 03/08/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.