1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC25 (Phát hành 01/08/2022)
  4. Bổ sung báo cáo thống kê tổng thu nhập của nhân viên tại từng tháng

Bổ sung báo cáo thống kê tổng thu nhập của nhân viên tại từng tháng

Giúp HR theo dõi báo cáo thống kê tổng thu nhập của nhân viên tại từng tháng, từ đó tính ra thu nhập bình quân cả năm để làm văn cứ tính thưởng cuối năm cho nhân viên.

Trên giao diện phân hệ Báo cáo, chương trình bổ sung báo cáo Thống kê thu nhập theo tháng.

Cập nhật 06/08/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.