1. Trang chủ
  2. Thiết lập chữ ký số từ xa MISA eSign

Thiết lập chữ ký số từ xa MISA eSign

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Mua và kích hoạt ứng dụng MISA eSign Desktop

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Cài đặt ứng dụng MISA eSign Desktop

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Cài đặt ứng dụng  Mobile MISA eSign

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Thiết lập chữ ký số MISA eSign trên AMIS Thuế TNCN

1. Tại Thiết lập/Chữ ký số/chọn MISA eSign.

2. Đăng nhập tài khoản MISA eSign.

3. Chọn chứng thư số -> nhấn Lưu để ghi nhận thông tin chứng thư số dùng để ký nộp tờ khai.

Lưu ý: Trường hợp trước đó Anh/Chị ký nộp tờ khai bằng chữ ký số qua USB Token thì cần ký nộp lại hồ sơ thay đổi sang phương thức ký số từ xa MISA eSign.

4. Trường hợp muốn thay đổi thông tin chứng thư số, nhấn Thay đổi để chọn lại.

Cập nhật 07/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.