1. Trang chủ
  2. Đăng ký dịch vụ thuế

Đăng ký dịch vụ thuế

Để kê khai thuế qua mạng, đơn vị cần Đăng ký dịch vụ thuế bao gồm đăng ký dịch vụ T-VAN MISAđăng ký tờ khai nộp qua mạng.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Đăng ký dịch vụ T-VAN MISA

Tại Đăng ký dịch vụ Thuế/Đăng ký dịch vụ T-VAN/nhấn Đăng ký ngay

TH1: Đơn vị đang sử dụng dịch vụ T-VAN của nhà cung cấp khác

Bước 1: Ngừng dịch vụ của nhà T-VAN khác (vui lòng làm thủ tục Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn của nhà T-VAN đó).

Bước 2: Sau khi ngừng xong, chọn Phần mềm thuế điện tử của nhà cung cấp khác -> tích vào Xác nhận ngừng dịch vụ của nhà cung cấp khác -> nhấn Đăng ký để đăng ký dịch vụ T-VAN MISA. Xem hướng dẫn tại đây.

TH2: Đơn vị đang sử dụng dịch vụ T-VAN của Tổng cục thuế

Bước 1: Ngừng dịch vụ T-VAN của Tổng cục thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Sau khi ngừng xong, chọn Tôi đang sử dụng cổng thuế điện tử của Tổng cục thuế -> Tích chọn Xác nhận ngừng dịch vụ của TCT -> nhấn Đăng ký để đăng ký dịch vụ T-VAN MISA. Xem hướng dẫn tại đây.

TH3: Đơn vị đang sử dụng phần mềm thuế điện tử MISA mTax

Đối với đơn vị đang sử dụng phần mềm thuế điện tử MISA mTax, Anh/Chị thực hiện mở kết nối như sau:

Cách 1: Kết nối tại Đăng ký dịch vụ thuế 

Bước 1: Chọn Tôi đang sử dụng phần mềm Thuế điện tử MISA mTax -> nhấn Kết nối.

Bước 2: Nhập email hoặc số điện thoại và mật khẩu tài khoản MISA mTax -> nhấn Tiếp tục.

Cách 2: Kết nối tại Thiết lập

TH4: Đơn vị chưa sử dụng dịch vụ thuế điện tử nào (chưa có tài khoản mTax)

Chọn Tôi chưa từng sử dụng dịch vụ thuế điện tử nào -> nhấn Đăng ký sau đó xem hướng dẫn đăng ký dịch vụ T-VAN MISA tại đây.

Ngoài ra, Anh/Chị có thể đăng ký thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hoặc ngừng dịch vụ T-VAN MISA ngay trên AMIS Thuế TNCN:

  • Thay đổi thông tin: Xem hướng dẫn tại đây.
  • Ngừng dịch vụ: Xem hướng dẫn tại đây.

II. Đăng ký loại tờ khai thuế nộp qua mạng

Sau khi hoàn thành đăng ký dịch vụ T-VAN MISA, tại phân hệ Đăng ký dịch vụ thuế -> chọn tab Đăng ký tờ khai -> nhấn Đăng ký tờ khai.

Lúc này chương trình điều hướng sang MISA mTax, Anh/Chị xem hướng dẫn đăng ký tờ khai thuế tại đây.

III. Một số lưu ý 

  • Tài khoản MISA mTax được cấp miễn phí từ AMIS Thuế TNCN khi mở chức năng Đăng ký dịch vụ thuế trên phần mềm. Tài khoản này gắn liền với AMIS Thuế TNCN để nộp các tờ khai thuế, không phải là tài khoản riêng, vì vậy không kết nối được với các ứng dụng khác.
  • Trường hợp khách hàng mua riêng MISA mTax không qua ứng dụng AMIS Thuế TNCN thì sẽ sử dụng được chức năng kết nối với các ứng dụng khác, kết nối với MISA mTax từ AMIS Thuế TNCN.
Cập nhật 02/08/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.