Bắt đầu sử dụng

Xem video hướng dẫn

Tải video tại đây.

1. Thiết lập thông tin công ty tại AMIS Hệ thống

Cho phép Anh/Chị thực hiện khai báo các thông tin chung, cơ cấu tổ chức của đơn vị và vị trí công viêc trong đơn vị. Nhằm mục đích tự động lấy thông tin lên các báo cáo, tài liệu. Đồng thời đồng bộ dữ liệu cơ cấu tổ chức, vị trí công việc và danh sách nhân viên sang AMIS Thuế TNCN.

Lưu ý: Đối với tài khoản không có quyền truy cập vào ứng dụng Hệ thống thì phải liên hệ với quản trị hệ thống MISA AMIS để được cấp quyền.

Anh/chị xem hướng dẫn thiết lập thông tin công ty và cơ cấu tổ chức theo đường dẫn sau:

2. Cập nhật thông tin đơn vị

Anh/Chị cập nhật thông tin Đơn vị, Cơ quan Thuế quản lý để làm căn cứ lập và ký nộp tờ khai.

Lưu ý: Phần mềm cho phép thêm mới không giới hạn số lượng đơn vị/chi nhánh/công ty con/văn phòng/trung tâm có MST khác nhau, giúp HR có thể nộp tờ khai riêng cho từng Đơn vị/Chi nhánh… ở các tỉnh thành khác nhau.

3. Đăng ký dịch vụ T-VAN MISA
  • Trường hợp chỉ sử dụng AMIS Thuế TNCN để phát hành chứng từ khấu trừ thuế thì không cần đăng ký dịch vụ T-VAN MISA.
  • Trường hợp sử dụng AMIS Thuế TNCN để kê khai và nộp các loại tờ khai lên cơ quan thuế thì cần thực hiện đăng ký dịch vụ T-VAN MISA. Xem hướng dẫn tại đây.

4. Thiết lập chữ ký số

Thiết lập chữ ký số để ký nộp tờ khai sang cơ quan Thuế

Cách 1: Sử dụng chữ ký số qua USB Token

Để ký nộp tờ khai bằng chữ ký số qua USB Token, Anh/Chị cần:

  • Cài đặt MISA KYSO tại đây.
  • Cài cắm USB Token chứa chữ ký số đã đăng kí sử dụng dịch vụ với cơ quan Thuế vào máy tính.

=> Sau khi thiết lập xong chữ ký số, chương trình sẽ tự động đọc thông tin chữ ký số chứa trong USB Token đang cắm trên máy tính để ký nộp các loại tờ khai sang cơ quan Thuế.

Cách 2: Sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign

Anh/Chị xem hướng dẫn thiết lập chữ ký số từ xa MISA eSign tại đây.

Sau khi thực hiện xong các thiết lập ban đầu, Anh/Chị có thể lập và ký nộp tờ khai trên AMIS Thuế TNCN.

Cập nhật 03/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.