Bắt đầu sử dụng

Xem video hướng dẫn

Tải video tại đây.

1. Thiết lập thông tin công ty tại AMIS Hệ thống

Cho phép thực hiện khai báo các thông tin chung, cơ cấu tổ chức của đơn vị và vị trí công viêc trong đơn vị. Nhằm mục đích tự động lấy thông tin lên các báo cáo, tài liệu. Đồng thời đồng bộ dữ liệu cơ cấu tổ chức, vị trí công việc và danh sách nhân viên sang AMIS Thuế TNCN.

Lưu ý: Đối với tài khoản không có quyền truy cập vào ứng dụng Hệ thống thì phải liên hệ với quản trị hệ thống MISA AMIS để được cấp quyền.

Anh/chị xem hướng dẫn thiết lập thông tin công ty và cơ cấu tổ chức theo đường dẫn sau:

2. Cập nhật thông tin đơn vị

Anh/Chị cập nhật thông tin Đơn vị, Cơ quan Thuế quản lý để làm căn cứ lập và ký nộp tờ khai bao gồm (Lưu ý: Các trường thông tin gắn dấu “*” là bắt buộc điền):

 • Mã số thuế: nhập mã số thuế của đơn vị do cơ quan thuế cấp, tối đa 13 số. (Phần mềm hiển thị gợi ý khi nhập mã số thuế và tự động cập nhật các thông tin đơn vị từ cơ quan thuế, Anh/Chị có thể chỉnh sửa/bổ sung thông tin nếu cần).

Lưu ý:

  • Trường hợp thêm mới nhiều đơn vị thì chỉ nhập 1 mã số thuế duy nhất đăng ký với cơ quan Thuế, không phải mã số đăng ký kinh doanh).
  • Trường hợp mã số thuế 13 số thì cần ngăn cách nhóm 10 số đầu và nhóm 3 số sau bằng dấu gạch ngang (Ví dụ: 1452002021-003).
  • 10 số được cấp cho đơn vị chính và doanh nghiệp thành viên.
  • 3 số cuối là các số thứ tự từ 001 đến 999 được đánh theo từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh của người nộp thuế độc lập và đơn vị chính.
 • Tên đơn vị: Nhập đầy đủ tên đơn vị theo giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Mã đơn vị: có thể nhập tự do. Trường hợp đơn vị có nhiều chi nhánh/công ty con thì có thể đặt mã đơn vị là tên viết tắt của đơn vị và số thứ tự (Ví dụ: MS001, MS002…) để phân biệt từng chi nhánh/công ty con.
 • Cơ quan thuế cấp cục: chọn cục thuế tổ chức thực hiện và quản lý thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Cơ quan thuế quản lý: chọn cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị.
 • Cơ cấu tổ chức: chọn bộ phận/phòng ban đơn vị quản lý (Phần mềm đã tự động đồng bộ bộ phận/phòng ban từ AMIS Hệ thống, trường hợp chưa thấy bộ phận/phòng ban được đồng bộ về, Anh/Chị nhấn ).
 • Người đại diện pháp luật: điền đầy đủ tên người đại diện như trong giấy phép kinh doanh.
 • Chức vụ: điền vị trí chức vụ người đại diện pháp luật.
 • Địa chỉ: điền đầy đủ địa chỉ đơn vị.
 • Tỉnh/Thành phố; Quận/Huyện; Phường/Xã: lấy từ trường Địa chỉ.
 • Email: nhập email để cơ quan Thuế gửi thông tin về email đăng ký.
 • SĐT: nhập số điện thoại người đại diện hoặc số điện thoại của đơn vị để cơ quan Thuế liên lạc nếu cần.

Lưu ý: Phần mềm cho phép thêm mới không giới hạn số lượng đơn vị/chi nhánh/công ty con/văn phòng/trung tâm có MST khác nhau, giúp HR có thể nộp tờ khai riêng cho từng Đơn vị/Chi nhánh… ở các tỉnh thành khác nhau.

3. Đăng ký dịch vụ T-VAN MISA
 • Trường hợp chỉ sử dụng AMIS Thuế TNCN để phát hành chứng từ khấu trừ thuế thì không cần đăng ký dịch vụ T-VAN MISA.
 • Trường hợp sử dụng AMIS Thuế TNCN để kê khai và nộp các loại tờ khai lên cơ quan thuế thì cần thực hiện đăng ký dịch vụ T-VAN MISA. Xem hướng dẫn tại đây.

4. Thiết lập chữ ký số

Thiết lập chữ ký số để ký nộp tờ khai sang cơ quan Thuế

Cách 1: Sử dụng chữ ký số qua USB Token

Để ký nộp tờ khai bằng chữ ký số qua USB Token, Anh/Chị cần:

 • Cài đặt MISA KYSO tại đây.
 • Cài cắm USB Token chứa chữ ký số đã đăng kí sử dụng dịch vụ với cơ quan Thuế vào máy tính.

=> Sau khi thiết lập xong chữ ký số, chương trình sẽ tự động đọc thông tin chữ ký số chứa trong USB Token đang cắm trên máy tính để ký nộp các loại tờ khai sang cơ quan Thuế.

Cách 2: Sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign

Anh/Chị xem hướng dẫn thiết lập chữ ký số từ xa MISA eSign tại đây.

Sau khi thực hiện xong các thiết lập ban đầu, Anh/Chị có thể lập và ký nộp tờ khai trên AMIS Thuế TNCN.

Cách 3: Sử dụng chữ ký số từ xa VNPT SmartCA

Anh/Chị xem hướng dẫn thiết lập chữ ký số từ xa VNPT SmartCA tại đây.

Cập nhật 16/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.