Xuất khẩu lý do lùi hạn

Cho phép xuất khẩu lý do lùi hạn để lãnh đạo dễ dàng theo dõi lý do lùi hạn của từng công việc, từ đó nắm được tình hình và đưa ra các giải pháp quản lý hiệu quả hơn.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R62: chương trình đáp ứng xem lý do lùi hạn trên Báo cáo tình hình lùi hạn công việc

Từ phiên bản R62 trở đi: cho phép xuất khẩu lý do lùi hạn để lãnh đạo dễ dàng nắm được lý do lùi hạn của từng công việc trong các dự án

Trên báo cáo Tình hình lùi hạn công việc, anh/chị nhấn Xuất khẩu, chọn định dạng file Excel/PDF theo nhu cầu.

Chương trình sẽ tự động xuất khẩu cả Lý do lùi hạn giúp anh/chị dễ dàng theo dõi.

Cập nhật 15/05/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.