1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R62 - Ngày phát hành 12/5/2023
  6. Lọc các công việc chưa có giá trị trường tùy chỉnh trong dự án và báo cáo tự tạo

Lọc các công việc chưa có giá trị trường tùy chỉnh trong dự án và báo cáo tự tạo

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, chương trình cho phép lọc ra các công việc chưa được điền trường tùy chỉnh trong dự án hoặc khi tạo báo cáo.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý: Chỉ áp dụng với các trường tùy chỉnh dạng  CCTC, Số thập phân, Số phần trăm, Danh sách, Công thức, Ngày/Tháng/Năm.

1. Lọc công việc chưa có giá trị trường tùy chỉnh

Trên giao diện dự án, anh/chị mở bộ lọc/Trường tùy chỉnh, chọn trường tùy chỉnh mình muốn lọc giá trị.

Tại trường thiết lập điều kiện lọc giá trị, người dùng có thể chọn Chưa có giá trị, chương trình sẽ lọc ra các công việc chưa được điền trường tùy chỉnh.

Ví dụ: Trong dự án có sử dụng trường tùy chỉnh “Đánh giá chất lượng công việc” dạng số thập phân.

Quản trị chất lượng muốn lọc các công việc chưa được đánh giá chất lượng để nhắc nhở các quản lý chấm điểm.

2. Thiết lập dữ liệu báo cáo tự tạo có trường tùy chỉnh chưa được điền giá trị

Trên giao diện Tạo mới báo cáo, anh/chị có thể thêm điều kiện trường tùy chỉnh Chưa có giá trị để tạo báo cáo theo nhu cầu.

Ví dụ: Dự án quản lý chất lượng, sử dụng trường tùy chỉnh “Số hàng lỗi” để nhập số sản phẩm bị lỗi vào mỗi đợt kiểm tra, không có hàng lỗi thì nhân viên quản lý chất lượng sẽ không nhập.

Người dùng có thể lọc dữ liệu báo cáo các công việc có trường tùy chỉnh “Số hàng lỗi” Chưa có giá trị.

Cập nhật 15/05/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.