1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R62 - Ngày phát hành 12/5/2023
  6. Xem Hạn hoàn thành ban đầu và Tổng thời gian lùi hạn trên sơ đồ Gantt

Xem Hạn hoàn thành ban đầu và Tổng thời gian lùi hạn trên sơ đồ Gantt

Để quản lý dễ dàng theo dõi và nắm bắt được tình hình thực hiện công việc trên thực tế so với kế hoạch đã đặt ra, chương trình bổ sung cột hạn hoàn thành ban đầu và tổng thời gian lùi hạn ngay trên sơ đồ Gantt.

Hướng dẫn chi tiết 

Trên giao diện dự án dạng sơ đồ Gantt, anh/chị thiết lập hiển thị Hạn hoàn thành ban đầu, Tổng thời gian lùi hạn.

Như vậy, anh/chị có thể dễ dàng so sánh thời gian hoàn thành dự kiến so với thời gian thực hiện trên thực tế, nắm được tình hình lùi hạn của nhân viên.

Cập nhật 15/05/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.