1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R18 - Ngày phát hành 17/04/2021
  6. Xuất khẩu báo cáo Số lượng công việc của nhân viên theo số lượng của từng tiêu chí

Xuất khẩu báo cáo Số lượng công việc của nhân viên theo số lượng của từng tiêu chí

Để quản lý dễ dàng đánh giá chất lượng làm việc của nhân viên, tính năng xuất khẩu báo cáo thống kê cả số lượng công việc của nhân viên theo từng tiêu chí.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R18: Xuất khẩu báo cáo theo các tiêu chí công việc hoàn thành (trước hạn, đúng hạn, trễ hạn), công việc chưa hoàn thành (còn hạn, trễ hạn) của từng nhân viên.

Từ phiên bản R18 trở đi: Xuất khẩu báo cáo Số lượng công việc nhân viên bổ sung thêm thông tin số lượng của từng tiêu chí.

Tính năng đáp ứng trên các phân hệ:

  • Trên phân hệ Dự án:

  • Trên phân hệ Báo cáo: Báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên

Cập nhật 20/04/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.