Báo cáo Phân bổ nguồn lực theo dự án

Để quản lý nắm được nhân viên của mình đang tham gia vào những dự án nào, phân hệ Báo cáo bổ sung Báo cáo Phân bổ nguồn lực theo dự án.

Khi xem báo cáo, người dùng có thể click vào xem chi tiết các dự án mà mình có quyền truy cập.

Cập nhật 20/04/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.