Báo cáo số lượng công việc trung bình của dự án

Mục đích: Giúp quản lý có thể đánh giá, xem xét chất lượng làm việc của nhân viên thông qua số lượng công việc của nhân viên đó so với trung bình dự án.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R18: Báo cáo Tổng số lượng công việc sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao giúp quản lý nắm được nhân viên nào có số lượng công việc nhiều hơn.

Từ phiên bản R18 trở đi: Chương trình bổ sung báo cáo số lượng công việc trung bình của dự án để quản lý dễ dàng xem xét, đánh giá chất lượng làm việc của nhân viên.

Cập nhật 20/04/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.