Báo cáo số lượng, tỉ lệ công việc trên từng cột/nhóm

Đối với các công việc mang tính quy trình, giai đoạn, quản lý có thể dễ dàng nắm được mỗi giai đoạn có bao nhiêu công việc thông qua Báo cáo số lượng công việc trên từng cột/nhóm công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Dự án, người dùng mở Báo cáo số lượng công việc trên từng cột/nhóm công việc và lựa chọn một trong hai cách thống kê dữ liệu sau:

  • Chỉ tính công việc cha: Thống kê các công việc cha cấp cao nhất trong dự án.
  • Tất cả các cấp công việc: Tính dữ liêu báo cáo cho tất cả các cấp công việc tại cột/nhóm

Cập nhật 23/04/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.