1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R18 - Ngày phát hành 17/04/2021
  6. Cộng tổng điểm đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên

Cộng tổng điểm đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên

Để đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, quản lý có thể chấm điểm trong công việc mà nhân viên đó phụ trách, chương trình sẽ tự động tính tổng và hiển thị lên danh sách, báo cáo.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R18: Quản lý sử dụng trường tùy chỉnh kiểu số thập phân để chấm điểm chất lượng công việc của nhân viên.

Từ phiên bản R18 trở đi:

1. Quản lý sử dụng trường tùy chỉnh dạng số thập phân để chấm điểm công việc của nhân viên, có thể lựa chọn Hiển thị tổng điểm trên Danh sách, trên Báo cáo.

2. Khi đó, trên giao diện Danh sách công việc trong dự án, chương trình sẽ tự động tính tổng điểm hiệu suất của các công việc.

3. Trên phân hệ Báo cáo, quản lý có thể tạo mới các báo cáo đánh giá chất lượng công việc của từng nhân viên thông qua điểm hiệu suất.

Cập nhật 20/04/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.