1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R34 - Ngày phát hành 15/12/2021
  6. Bổ sung một số tiện ích trên phân hệ Việc của tôi: Xem theo dạng lịch, bổ sung trường thông tin tài liệu

Bổ sung một số tiện ích trên phân hệ Việc của tôi: Xem theo dạng lịch, bổ sung trường thông tin tài liệu

Để người dùng kiểm soát các công việc của mình và của nhân viên dễ dàng, phù hợp với nhu cầu thực tế, chương trình bổ sung một số tiện ích trên phân hệ Việc của tôi, bao gồm:

  • Cho phép xem phân hệ Việc của tôi theo dạng lịch
  • Bổ sung trường thông tin tài liệu đính kèm tại mục Việc giao cho tôi

Hướng dẫn chi tiết

  1. Cho phép xem phân hệ Việc của tôi theo dạng lịch

Trong phân hệ Việc của tôi, các mục Việc cần làm, việc giao cho tôi, Việc tôi giao, Việc liên quan đến tôi, người dùng có thể xem theo dạng lịch để biết được các công việc mình và nhân viên cần làm theo trình tự thời gian, sắp xếp lại thứ tự làm việc phù hợp

2. Bổ sung trường thông tin tài liệu đính kèm tại mục Việc giao cho tôi

Tại mục Việc giao cho tôi, người dùng có thể xem trường thông tin tài liệu đính kèm để kiểm tra các tài liệu trong các công việc được giao cho mình đã tải lên đúng và đủ hay chưa.

 

 

 

 

 

Cập nhật 14/01/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.