Thống kê số lượng dự án đang hoạt động/đã lưu trữ

Để giám đốc, lãnh đạo có thể đánh giá tình hình hoạt động các dự án của công ty, chương trình bổ sung báo cáo Tình hình hoạt động dự án, thống kê số lượng các dự án đang hoạt động và các đã lưu trữ.

Hướng dẫn chi tiết

Trên phân hệ Báo cáo, người dùng có thể xem báo cáo Tình hình hoạt động dự án, để nắm được số lượng và tỷ lệ các dự án đang hoạt động/đã lưu trữ, giúp đánh giá tổng quát tình hình hoạt động của công ty.

 

Cập nhật 16/12/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.