1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R34 - Ngày phát hành 15/12/2021
  6. Xem ngay lý do lùi hạn trên báo cáo Tình hình lùi hạn công việc

Xem ngay lý do lùi hạn trên báo cáo Tình hình lùi hạn công việc

Để quản lý dễ dàng xem được lý do lùi hạn mà không cần mất thời gian vào xem trong chi tiết từng công việc, chương trình bổ sung trường thông tin lý do lùi hạn trên báo cáo tình hình lùi hạn công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R34: Báo cáo Tình hình lùi hạn công việc chỉ hiển thị các công việc lùi hạn và số lần lùi hạn

Từ phiên bản R34 trở đi: Báo cáo tình hình lùi hạn công việc bổ sung cột lý do lùi hạn, cho phép quản lý xem lý do lùi hạn của các công việc trên giao diện báo cáo.

*Lưu ý:  Lý do lùi hạn hoàn thành được cập nhật trong lần lùi hạn gần nhất, người dùng có thể xem chi tiết lý do các lần lùi hạn trong Lịch sử thay đổi hạn hoàn thành.

 

 

Cập nhật 20/12/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.