1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R34 - Ngày phát hành 15/12/2021
  6. Thiết lập bắt buộc ghi nhận trường tùy chỉnh trước khi hoàn thành

Thiết lập bắt buộc ghi nhận trường tùy chỉnh trước khi hoàn thành

Để đảm bảo công việc được cập nhật đầy đủ thông tin, chương trình cho phép quản lý thiết lập bắt buộc ghi nhận trường tùy chỉnh mới được hoàn thành.

Hướng đẫn chi tiết

Trước phiên bản R34: Người dùng ghi nhận thông tin công việc bằng trường tùy chỉnh, quản lý phải kiểm tra trên công việc để xem thông tin đã được cập nhật hay chưa.

Từ phiên bản R34 trở đi: Cho phép thiết lập yêu cầu bắt buộc trường tùy chỉnh trước khi hoàn thành.

Lưu ý: Chỉ người có vai trò Toàn quyền hoặc những thành viên có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin tại Thiết lập thông tin dự án mới thiết lập được trường tùy chỉnh.

Trên giao diện thiết lập trường tùy chỉnh, tích chọn Bắt buộc ghi nhận trước khi hoàn thành. 

Sau khi thiết lập, người dùng cần phải điền thông tin vào trường tùy chỉnh thì công việc mới được chuyển sang trạng thái hoàn thành.

 

Cập nhật 15/12/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.