1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R23 - Ngày phát hành 06/07/2021
  6. Xem nhanh tất cả báo cáo dạng sơ đồ gantt của các dự án thuộc phòng ban mình quản lý

Xem nhanh tất cả báo cáo dạng sơ đồ gantt của các dự án thuộc phòng ban mình quản lý

Để quản lý đánh giá tiến độ, chất lượng dự án một cách nhanh chóng, chương trình bổ sung giao diện xem nhanh tất cả báo cáo dạng sơ đồ gantt thuộc phòng ban mà mình quản lý.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R23: Quản lý truy cập vào từng dự án để xem báo cáo sơ đồ gantt tương ứng.

Từ phiên bản R23 trở đi: Chương trình bổ sung giao diện xem nhanh tất cả báo cáo dạng sơ đồ gantt thuộc phòng ban mà người dùng quản lý. Cụ thể như sau:

Phân hệ Báo cáo liệt kê 2 loại báo cáo:

  • Báo cáo do chương trình tự động tổng hợp sẵn.
  • Báo cáo do người dùng tự tạo mới.

Trong đó, báo cáo do chương trình tự động tổng hợp sẵn bổ sung báo cáo Sơ đồ Gantt. Tại đây, tổng hợp báo cáo sơ đồ Gantt thuộc các dự án mà người dùng quản lý.

Người dùng có thể tùy chọn hiển thị dữ liệu báo cáo và thực hiện các thao tác tương tự như trên báo cáo sơ đồ Gantt trong phân hệ Dự án.

 

Cập nhật 16/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan